Category Ấn Độ: Mũi Cà Mâu Kanyakumari Mươi Điều.

ẤN ĐỘ: MŨI ‘CÀ MAU’ KANYAKUMARI MƯƠI ĐIỀU…

ẤN ĐỘ: MŨI ‘CÀ MAU’ KANYAKUMARI MƯƠI ĐIỀU… Nguyễn Xuân Quang. Trong chuyến đi thăm Vòng Đai Duyên Hải Ấn Độ chúng tôi có ghé xuống mũi đất tận cùng của cận-lục địa Ấn Độ (Indian sub-continent) thuộc tiểu bang Tamil Nadu. Mũi đất tận cùng này giống như mũi Cà Mau của Việt Nam. […]