Category Dịch Đồng ĐS 11 Dich Đồng Sáng Thế.

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (11): DỊCH ĐỒNG SÁNG THẾ.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (11) DỊCH ĐỒNG SÁNG THẾ NHÓM TRỐNG VŨ TRỤ. Nguyễn Xuân Quang Chúng ta đã biết Việt dịch đồng Đông Sơn qua các nhóm trống thái dương có mặt trời 14 nọc tia sáng như trống Ngọc Lũ I, […]