Category Thám Du Nam Cực (8)

THÁM DU NAM CỰC (8).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). THÁM DU NAM CỰC Du ký (Phần 8). Nguyễn Xuân Quang Ngày Thứ Nhì Ở Nam Cực Hôm nay ngày thứ nhì tầu tuần du để ngoạn cảnh ở bán đảo Nam Cực. Tầu đi vào eo biển Gerlache. Mười 12 giờ trưa tầu […]