Category Nhận Diện Chân Tướng Thần Nông 2

NHẬN DIỆN CHÂN TƯỚNG THẦN NÔNG (phần 2)

NHẬN DIỆN CHÂN TƯỚNG THẦN NÔNG (phần 2) Nguyễn Xuân Quang DÂN TỘC HỌC Chúng ta có rất nhiều chứng tích rất chính thống thờ Thần Nông. Trước hết, điểm phải nói ngay là cần phải lưu tâm là vua tổ thế gian Lạc Long Quân của Lạc Việt ở cõi thế gian là hậu […]