Category Học Anh Ngữ Bằng Việt Ngữ 7: Qua Từ Láy (2)

HỌC ANH NGỮ BẰNG TỪ LÁY TRONG VIỆT NGỮ.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   HỌC ANH NGỮ BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ NGƯỢC LẠI. HỌC ANH NGỮ BẰNG TỪ LÁY TRONG VIỆT NGỮ. (phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang     N .Nói năng Nói chung là nói. TTL năng = nói. Theo qui luật L là […]