Category Anh Quốc Scotland Auld Lang Syne và Robert Burns

ANH QUỐC: SCOTLAND, AULD LANG SYNE, ROBERT BURNS.

ANH QUỐC: SCOTLAND, AULD LANG SYNE, ROBERT BURNS. Nguyễn Xuân Quang (xem hình tiêu biểu Tháng 1- 2016 số 81 ở Categories Hình Ảnh).