Category Nabataea, Petra Jordan và Vũ Trụ Giáo 1

NABATAEA, PETRA, JORDAN Và VŨ TRỤ GIÁO (Phần 1).

  (*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).  NABATAEA, PETRA, JORDAN Và VŨ TRỤ GIÁO. (Phần 1). Nguyễn Xuân Quang. Vài Hàng Lịch sử Petra. Từ thuở ban sơ của văn minh nhân loại, Jordan đã là giao lộ của Trung Đông nối kết mạng lưới chiến thuật giữa Á, Phi […]