Category Ngộ Độc Chì.

NGỘ ĐỘC CHÌ.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). NGỘ ĐỘC CHÌ. Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang Lời Tác Giả. Tới hôm nay, vụ cá chết ở Miền Trung Việt Nam đã được hai tháng. (nguồn: tamsugiadinh.vn). Chính quyền Việt Nam cũng chưa cho biết rõ nguyên nhân. Mặc dầu chưa biết rõ […]