Category Mông Cổ: Mươi Hình Ảnh.

MÔNG CỔ: MƯƠI HÌNH ẢNH.

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. MÔNG CỔ: MƯƠI HÌNH ẢNH. Nguyễn Xuân Quang. -Mông Cổ: Xứ thảo nguyên (grassy steppe) bạt ngàn gió hú, xứ của hồ tuyết băng buốt giá cận Tây Bá Lợi Á, xứ của sa mạc bão cát, […]