Category Âu Cơ: Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Mẹ Tổ Âu Cơ (4)

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ MẸ TỔ ÂU CƠ (4 và hết).

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ MẸ TỔ ÂU CƠ. (phần 4 và hết) Nguyễn Xuân Quang So Sánh Với Các Nền Văn Hóa Khác Trong các nền văn hóa khác, hình bóng Mẹ Tổ Âu Cơ thấy rõ nhất ở trong văn hóa Ai Cập cổ. Văn hóa Ai Cập cổ cũng dựa trên nòng […]