Category 68. Hình T.B. Tháng 12-2014: Normandy ‘Ngày Dài Nhất’.

HÌNH TIIÊU BIỂU THÁNG 12, 2014: NORMANDY, ‘NGÀY DÀI NHẤT’.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12, 2014. NORMANDY: ‘NGÀY DÀI NHẤT’. Nguyễn Xuân Quang  “Ngày Dài Nhất’, ‘The Longest Day’, ‘Le Jour Le Plus Long’ là tên cuốn phim dựa trên tác phẩm cùng tên của tác giả Cornelius Ryan, nói về cuộc đổ bộ của quân Đồng Minh lên bờ biển Normandy, Pháp vào ngày […]