Category Chữ Nòng Nọc 2: Ngữ Pháp

CHỮ NÒNG NỌC kỳ 2

(*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở file).  CHƯƠNG I CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE (Phần 2). Ngữ Pháp (Grammar) Của Chữ Viết Nòng Nọc Vòng Tròn-Que. Nguyễn Xuân Quang Như đã biết biểu tượng có một ý nghĩa riêng đối với một nhóm người, một tộc, một nền văn hóa ở vào […]