Category 53. Hình T.B. Tháng 9-2013: Khủng Bố 9-11

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9-2013: KHỦNG BỐ 9-1

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9, 2013. KHỦNG BỐ 9-11-2001: MỘT TẤM HÌNH KỶ NIỆM VỚI THÁP ĐÔI. Sau khi tham dự Đại Hội Y Sĩ Việt Nam Tự Do Trên Thế Giới tại New Jersey vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, 2001, chúng […]