Category Kangaroo Ký 4

KANGAROO KÝ kỳ 4

                Kangaroo Ký                                           (tiếp theo).                                                            Kỳ 4                                              Nguyễn Xuân Quang Tìm được một chỗ vắng người ở một góc chái nhà Hát Nghêu, có bóng mát và gió biển lồng lộng. Tôi ngả lưng nằm xuống nhìn trời cao xanh ngắt, không một vệt mây. Có tiếng đàn vĩ cầm chơi […]