Category 60. Hình T.B. Tháng 4-2014 Khajuraho, VBT Apsara

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4-2014: ĐỀN KHAJURAHO, BẢO TÀNG VIỆN TIÊN NƯƠNG MÂY MƯA APSARA.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4 -2014. ĐỀN KHAJURAHO, BẢO TÀNG VIỆN TIÊN NƯƠNG MÂY MƯA APSARA. Nguyễn Xuân Quang   Khajuraho là một địa danh du lịch nổi tiếng của Ấn Độ, được thăm viếng đứng hàng thứ hai sau Taj Mahal. Lý do […]