Category Trống Vũ Trụ Nọc Sáng Chẵn

NHÓM TRỐNG VŨ TRỤ CÓ MẶT TRỜI NỌC TIA SÁNG CHẴN

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI VŨ TRỤ CÓ SỐ NỌC TIA   SÁNG CHẴN Nguyễn Xuân Quang Qua chương Ý Nghĩa Hình Mặt Trời Trên Trống Đồng trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á ta đã biết sự phân loại […]