Category Trống Trụ Ống ở Lào

TRỐNG HÌNH TRỤ ỐNG Ở LÀO.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). CÁC NHÓM TRỐNG ĐỒNG THEO HÌNH DẠNG. TRỐNG HÌNH TRỤ ỐNG Ở LÀO . Nguyễn Xuân Quang Bài viết này chỉ nói tới một loại trống có hình trụ ống Nguyễn Xuân Quang II. Trong mớ tài liệu có trong tay, tôi không thấy […]