Category Ấn Độ: Goa Đất Tương Phản.

ẤN ĐỘ: GOA, VÙNG ĐẤT TƯƠNG PHẢN.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). GOA, VÙNG ĐẤT TƯƠNG PHẢN. MƯƠI ĐIỀU… Nguyễn Xuân Quang 1. Tổng Quát. Tầu chúng tôi từ Muscat, thủ đô Oman băng qua Biển Ả Rập, một phần của Ấn Độ Dương tới Goa, ở bờ Tây Ấn Độ.   Bản đồ Goa. Hải […]