Category Thám Du N.Cực (12)

THÁM DU NAM CỰC (12).

THÁM DU NAM CỰC Du ký (Phần 12). Nguyễn Xuân Quang   Ngày Thứ 4 ở Nam Cực Theo lộ trình hôm nay sẽ tới và dừng lại ở hai điểm nóng là Vịnh Hy Vọng (Hope Bay) và Đảo Voi (Elephant Island). Trời trong, gió mạnh, biển động vừa phải, nhiệt độ 3° C (37° F). Mười hai giờ […]