Category Trống Đồng: Trống Cóc/Ếch 7

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH (phần 7).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH.  (phần 7) Nguyễn Xuân Quang NHÓM TRỐNG CÓ MẶT TRỜI 12 NỌC TIA SÁNG ĐOÀI/CẤN.  Ngoài nhóm trống có mặt trời 12 nọc tia sáng có khuôn mặt Chấn/Cấn, sấm Lạc Long Quân Chấn ở nhà đầu non […]