Category Trống Đồng: Trống Cóc/Ếch 7

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH (phần 7).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). *Đang nhuận sắc lại. GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH.  (phần 7) Nguyễn Xuân Quang NHÓM TRỐNG THIẾU DƯƠNG CÓ MẶT TRỜI 12 NỌC TIA SÁNG ĐOÀI/CẤN. NGÀNH MẶT TRỜI NỌC THÁI DƯƠNG. NHÁNH NỌC ÂM THÁI DƯƠNG. NHÓM MẶT TRỜI THIẾU DƯƠNG. PHỤ […]