Category HÌNH ẢNH Thể Loại (Categories)

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9-2019: MÔNG CỔ: MƯƠI HÌNH ẢNH.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9-2019. MÔNG CỔ: MƯƠI HÌNH ẢNH. Xem bài viết cùng đề tựa ở Categorie Du Lịch.

HìÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-20019: LINGA LINGODHAVA KHAI SINH RA SHIVA.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG  8-2019. LINGA LINGODHAVA KHAI SINH RA SHIVA. Linga này diễn tả sự ra đời của Shiva.  Linga có yoni đang mở ra có hình quả trám hay hình hạt hạnh nhân cho thấy Shiva ra đời. Linga Lingodhava hai bên có Brahma (trái) và Vishnu (phải) ở Đền Airavatesvara, tỉnh Darasuram, […]

.HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2019: ĐẢO MAURITIUS: ĐẤT BẨY MẦU.

.HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2019. ĐẢO MAURITIUS: ĐẤT BẨY MẦU ( SEVEN COLOURED EARTHS, TERRES DES SEPT COULEURS). Đảo Mauritius có một vùng địa chất thu hút  rất nhiều  khách du lịch, đó  là Vùng Đất 7 Mầu ở cao nguyên Charamel.  Charamel: Công Viên Địa Chất: Terres des Sept Couleurs (ảnh của tác giả). Terres […]

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2019: VÀI TẤM HÌNH THỜI SINH VIÊN ÁO TRẮNG

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2019. Xem bài viết cùng tên: VÀI TẤM HÌNH THỜI SINH VIÊN ÁO TRẮNG ở Categories Gia Đình Tôi.  

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2019: CUBA, QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA TÁC GIẢ “NGƯ ÔNG VÀ BIỂN CẢ”.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2019. CUBA: QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA TÁC GIẢ “NGƯ ÔNG VÀ BIỂN CẢ” (Xem bài viết cùng tựa đề ở Categories Du Lịch).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4-2019: Phế Tích Chacchoben ở Costa Maya, Mexico.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4-2019. Phế Tích Chacchoben ở Costa Maya, Mexico. xem bài viết cùng đề tựa ở categoris Truyền Thuyết và Cổ Sử Việt.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 3-2019: MƯƠI HÌNH ẢNH BÃI ĐÁ CỔ SAPA VIỆT NAM.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 3-2019. MƯƠI HÌNH ẢNH BÃI ĐÁ CỔ SAPA VIỆT NAM. Địa Phận Bãi Đá Cổ (ảnh của tác giả). Thung Lũng Mường Hoa lộng gió. Sử Đá Việt. (ảnh của tác giả). Đọc Sử Đá Việt. Tác giả cùng hiền thê Michhelle Mai Nguyễn và thứ nữ Á Mỹ Amy Nguyễn. […]