Category HÌNH ẢNH Thể Loại (Categories)

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 3–2018: TƯỢNG PHẬT “CÔNG NGỦ”.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 3–2018. TƯỢNG “CÔNG NGỦ” DẠNG  PHẬT . Nguyễn Xuân Quang . Trong nhiều đền đài Ấn giáo ví dụ như ở Đền Vaital (hay còn gọi là Baitala) ở tiểu bang Odisha, Ấn Độ Đền Vaital. ta thường thấy các tượng ‘công ngủ’ dạng giống như tượng Phật :     Tượng ‘công ngủ’ dạng Phật […]

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01-2018: SEDONA, AZ, ĐẤT THẦN KỲ.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01-2018 :ARIZONA: SEDONA, ĐẤT THẦN KỲ .  (xem ở Categories Du Lịch số 102).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12-2017. PAPUA NEW GUINEA, ĐẤT CỦA KẺ SĂN ĐẦU NGƯỜI

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12-2017. PAPUA NEW GUINEA, ĐẤT CỦA KẺ SĂN ĐẦU NGƯỜI (xem QUẦN ĐẢO ĐEN: PAPUA NEW GUINEA, ĐẤT CỦA KẺ SĂN ĐẦU NGƯỜI  Ở CATEGORIES DU LỊCH).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10-2017: CÔNG VIÊN QUỐC GIA MESA VERDE, COLORADO.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10-2017. CÔNG VIÊN QUỐC GIA MESA VERDE, COLORADO. (Xem USA: COLORADO, CÔNG VIÊN QUỐC GIA MESA VERDE ở Categories Du Lịch).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9-2017: NHẬT BẢN: TRƯỜNG THÀNH TUYẾT YUKI NO OTANI.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2017  (xem NHẬT BẢN: TRƯỜNG THÀNH TUYẾT YUKI NO OTANI ở Categories Du Lịch).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2017: NHÀ TÔI (Thơ).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2017. NHÀ TÔI (Thơ và Nhạc). Xem Nhà Tôi ở Categories Gia Đình Tôi.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2017: NHẬT BẢN: CÀ PHÊ HÌNH Ở TOKYO.

Xem NHẬT BẢN: CÀ PHÊ HÌNH Ở TOKYO ở Categories Du Lịch.