Category HÌNH ẢNH Thể Loại (Categories)

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 11-12, 2018: SEYCHELLES, ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG DỪA ‘NƯỜNG’.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 11-12, 2018. SEYCHELLES, ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG DỪA ‘NƯỜNG’. Xem bài viết cùng tên ở Categories Du Lịch.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10-2018: TƯỢNG PHẬT LÌA TRẦN Ở TƯ THẾ NGỒI.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10-2018. TƯỢNG PHẬT LÌA TRẦN Ở TƯ THẾ NGỒI. Tại hang thờ tự (chaitya) số 26 ở quần thể hang động Phật giáo Ajanta, Ấn Độ có một pho tượng Phật nằm khổng lồ lúc Phật nhập Niết Bàn. Tượng Phật nằm lúc nhập Niết Bàn tại hang thờ tự (chaitya) […]

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9-2018: MŨI ‘CÀ MAU’ CỦA ẤN ĐỘ MƯƠI ĐIỀU…

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9-2018. ẤN ĐỘ: MŨI ‘CÀ MAU’ KANYAKUMARI CỦA ẤN ĐỘ MƯƠI ĐIỀU…  Xem bài viết cùng tên ở Categories Du Lịch.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2018: ĐỈNH ĐẦU NƯỚC NORWAY.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2018. NORWAY: ĐỈNH ĐẦU NƯỚC NORWAY. Xem bài viết cùng tên ở Categories Du Lịch.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNGg 7-2018 NORWAY (NA UY) LONGYEARBYEN…

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2018. NORWAY (NA UY): LONGYEARBYEN, THÀNH PHỐ CÙNG CỰC PHÍA BẮC ĐỊA CẦU, BẮC CỰC (Longyearbyen, The World’s Northernmost City). xem  bài cùng đề tựa ở Categories Du Lịch.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2018: ẤN ĐỘ LỄ TẠ ƠN PONGAL.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2018. Xem Ấn Độ: Lễ Tạ Ơn Pongal ở Categories Du lịch.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4-2018: BÁNH XE MẶT TRỜI ĐỀN KONARK: YÊU NHAU ĐỜI ĐỜI… (* Cảnh báo: có hình kamasutra).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4-2018. BÁNH XE MẶT TRỜI ĐỀN KONARK: YÊU NHAU ĐỜI ĐỜI… Đền Mặt Trời Konark (The Sun Temple Konark) ở Puri, thành phố Bhubaneswar, Tiểu Bang Odisha, Ấn Độ do vua Langula Narasingha Deva xây vào thế kỷ 13 theo hình cỗ Xe Ngựa Chở Thần Mặt Trời (Chariot of Sun […]