Category Học Anh Ngữ Bằng Việt Ngữ 9: Từ Chỉ Loài Vật 1

HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ: NHỮNG TỪ CHỈ MUÔNG THÚ (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ (tiếp theo)   NHỮNG TỪ CHỈ LOÀI VẬT. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang  Chi Chú:   -Dấu bằng (=) có nghĩa là liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. -Chữ trong hai gạch nghiêng / […]