Category Trống Đồng: Trống Cóc/Ếch 8

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH (phần 8 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH. (phần 8 và hết) Nguyễn Xuân Quang TỔNG KẾT NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH.  Nhìn một trống có cóc/ếch ta nghĩ ngay tới trống đó là : 1. Trên 80% trống đó là trống sấm mưa hay sấm dông 2. […]