Category Trống Đồng: Trống Cóc/Ếch 8

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH (phần 8 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH. (phần 8 và hết) Nguyễn Xuân Quang                                                                       TỔNG KẾT   Nhìn một trống có cóc/ếch ta nghĩ ngay tới ba điều, một là trên 80% trống đó là trống sấm, hai là trống cóc/ếch mang ý nghĩa […]