Category Cho Em

CHO EM

(Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).    CHO EM Anh cho em tình yêu da vàng, Tương tư từ thuở thở bằng mang (1) Hãy tựa vào anh ca biển cả, Hát lên cho nhớ ngả về rừng hoang. Anh cho em chiều vàng tiền sử, Con người buồn khi […]