Category Đôi Mắt Đen Huyền (T. C. N).

Đôi Mắt Đen Huyền (Thơ Chữ Nghĩa)

Thơ Chữ Nghĩa Bài này thơ làm theo cách đánh vần với dấu (huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã).    Đôi Mắt Đen Huyền Đen huyền đèn mắt, ánh ma trơi, (1) Mắt sáng như dao sắc, dáo ngời. (2) Mang nặng mạng sầu, anh hỏi ảnh,(3) Bệnh tình, ta ngã, tã đời rồi. (4) Ghi […]