Category 29 Hình T.B. Tháng 9-2011 Nam Việt Vương Quảng Châu

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG TÁM- 2011: VƯƠNG QUỐC NAM VIỆT, QUẢNG CHÂU, TRUNG QUỐC.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG TÁM- 2011.   VƯƠNG QUỐC NAM VIỆT, QUẢNG CHÂU, TRUNG QUỐC. Nguyễn Xuân Quang Tàc giả đứng trước tượng Triệu Đà (Zhao Tou) trong Bảo Tàng Viện Quảng Châu, Nam Trung Hoa. (ảnh Michelle Mai Nguyễn). Vào năm 214 Trước Tây Lịch (BC), Tần Thủy Hoàng xua quân chiếm Lĩnh Namvà […]