Category Chữ Nòng Nọc VTQ và Đài Tưởng Niệm Voortrekker, Nam Phi

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE và ĐÀI TƯỞNG NIỆM VOORTREKKER, PRETORIA, NAM PHI .

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE  CHƯƠNG IV BÀI ĐỌC THÊM (SỐ 1) VỀ TỪ CHẤM-VÒNG TRÒN  CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE và  ĐÀI TƯỞNG NIỆM VOORTREKKER, PRETORIA, NAM PHI. Nguyễn Xuân Quang Đài Tưởng Niệm Voortrekkers ở Pretoria, thủ đô hành pháp của Nam Phi được coi là một Địa Điểm Di Sản Quốc Gia. […]