Category Chữ Nòng Nọc VTQ và Đài Tưởng Niệm Voortrekker, Nam Phi

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE và ĐÀI TƯỞNG NIỆM VOORTREKKER, PRETORIA, NAM PHI .

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE và  ĐÀI TƯỞNG NIỆM VOORTREKKER, PRETORIA, NAM PHI. Nguyễn Xuân Quang Đài Tưởng Niệm Voortrekkers ở Pretoria, thủ đô hành pháp của Nam Phi được coi là một Địa Điểm Di Sản Quốc Gia. Voortrekker có Voor-là fore, trước, đầu tiên, trekker, kẻ mở đường, khai phá; Voortrekker là Những […]