Category Hình Buổi Thuyết Trình Việt Là Gì?

VÀI HÌNH ẢNH VỀ BUỔI NÓI CHUYỆN ‘VIỆT LÀ GÌ?’

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VÀI HÌNH ẢNH VỀ BUỔI NÓI CHUYỆN ‘VIỆT LÀ GÌ?’ (NGÀY 14-9-2014 TẠI HỘI QUÁN LẠC HỒNG, WESTMINSTER, LITTLE SAIGON, QUẬN CAM, NAM CALI). A. PHẦN THUYẾT TRÌNH. Hai Điểu Hợp Viên của Chương Trình: Luật Sư, Dược Sĩ  Michelle Mai Nguyễn và Luật […]