Category 64. Hình T.B. Tháng 8, 2014: St Louis, MO Mươi Điều…

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2014: ST LOUIS, MISSOURI, MƯƠI ĐIỀU…

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2014 ST LOUIS, MISSOURI, MƯƠI ĐIỀU… Nguyễn Xuân Quang Tiểu bang Missouri (MO) ở miền Trung Tây Hoa Kỳ. Bản đồ các tiểu bang Hoa Kỳ (nguồn: funny-pictures.picphotos.net).   Cờ Missouri Missouri gọi tắt là MO. Có một điểm thú […]