Category USA: Công Viên Yellowstone Mươi Điều… (phần 1).

USA: CÔNG VIÊN QUỐC GIA YELLOWSTONE, MƯƠI ĐIỀU… (Phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   USA: CÔNG VIÊN QUỐC GIA YELLOWSTONE, MƯƠI ĐIỀU… (Phần 1). Nguyễn Xuân Quang. 1. Tổng Quát. Dọc theo chiều dài lịch sử, Yellowstone đã làm bàng hoàng những người đặt chân tới: thổ dân Bắc Mỹ, những tay thợ rừng núi, những nhà […]