Category Lào: Bật Mí Cánh Đ Chum 2

VÉN MÀN BÍ MẬT CÁNH ĐỒNG CHUM, LÀO (phần 2).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). VÉN MÀN BÍ MẬT CÁNH ĐỒNG CHUM, LÀO. Phần 2 Nguyễn Xuân Quang GIẢI THÍCH CỦA TÔI Trước tiên, tôi đồng thuận với tất cả các tác giả từ trước tới nay cho rằng các chum đá này được dùng trong mai táng. Chính […]