Category Linh Địa Fatima BĐN

LINH ĐỊA FATIMA, BỒ ĐÀO NHA.

LINH ĐỊA FATIMA, BỒ ĐÀO NHA (du ký bằng hình). Nguyễn Xuân Quang Làng Fatima của Bồ Đào Nha là một địa danh nổi tiếng thế giới. (nguồn Internet). Fatimalà một trong những nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Những nơi kia là ở Mễ Tây Cơ, Ý, Pháp, Bỉ, Nhật và Việt Nam(Đức Mẹ […]