Category USA Mươi Điều Về Alaska Đất Mặt Trời Nửa Đêm (4).

MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM (phần 4)

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM. (phần 4) Nguyễn Xuân Quang -SKAGWAY (nguồn: Wikipedia). Skagway nằm trong một thung lũng băng hà hẹp ở đầu chỗ lõm biển Taiya, cực bắc vùng biển băng (fjord) của Đường Luồng Biển Bên Trong […]