Category Greenland Tình Ngời (Thơ)

ĐẤT XANH, BẾN TRẮNG, TÌNH NGỜI (thơ).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Đất Xanh (Greenland), Bến Trắng (Qaqortoq), Tình Ngời (Inuit).  Nguyễn Xuân Quang Trong chuyến đi thăm Vòng Đai Bắc Cực, chúng tôi có ghé đến hải cảng Qaqortoq, tiếng thổ dân Inuit có nghĩa là Chỗ Trắng, Bến Trắng của đảo Greenland, Đất Xanh […]