Category Sân Khấu Cuộc Đời

SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI Lũ chúng nó đi biểu tình, Một lũ gia đinh, Những thằng đầu trâu, mặt ngựa. Một lũ yêu tinh. Ngày hôm qua, Lịch sử tôi làm nhân chứng, Một người đứng chửi: Cha chúng mày, Trên trời có […]