Category Mộ Nam Việt Vương Triệu Mạt

NHỮNG NÉT VĂN HÓA BÁCH VIỆT TRONG MỘ NAM VIỆT VƯƠNG, QUẢNG CHÂU.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   NHỮNG NÉT VĂN HÓA BÁCH VIỆT TRONG MỘ NAM VIỆT VƯƠNG, QUẢNG CHÂU,TRUNG QUỐC. Nguyễn Xuân Quang Tàc giả đứng trước tượng Triệu Đà (Zhao Tou) trong Bảo Tàng Viện Quảng Châu, Nam Trung Hoa. (ảnh Michelle Mai Nguyễn). Vào năm 214 Trước Tây […]