Category 105. Hình T.B. Tháng 4-2018: Bánh Xe Mặt Trời Đền Konak

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4-2018: BÁNH XE MẶT TRỜI ĐỀN KONARK: YÊU NHAU ĐỜI ĐỜI… (* Cảnh báo: có hình kamasutra).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4-2018. BÁNH XE MẶT TRỜI ĐỀN KONARK: YÊU NHAU ĐỜI ĐỜI… Đền Mặt Trời Konark (The Sun Temple Konark) ở Puri, thành phố Bhubaneswar, Tiểu Bang Odisha, Ấn Độ do vua Langula Narasingha Deva xây vào thế kỷ 13 theo hình cỗ Xe Ngựa Chở Thần Mặt Trời (Chariot of Sun […]