Category USA: California Thư Viện Ronald Reagan Mùa Giáng Sinh

USA: CALIFORNIA, THƯ VIỆN RONALD REAGAN MÙA GIÁNG SINH.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). USA: CALIFORNIA, THƯ VIỆN RONALD REAGAN MÙA GIÁNG SINH. Nguyễn Xuân Quang. 1. Tổng Quát. California có hai Thư Viện Tổng Thống là Ronald Reagan ở Thung Lũng Simi, bắc Los Angeles và Nixon ở Yorba Linda, Quận Cam, Orange County. Từ (word) Thư […]