Category Tại Sao Thần Táo ở Truồng?

TẠI SAO ÔNG TÁO KHÔNG MẶC QUẦN?

       (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).                TẠI SAO ÔNG TÁO KHÔNG MẶC QUẦN?                                                     Nguyễn Xuân Quang Truyền thuyết kể lại rằng ông Táo ở truồng không mặc quần. Ông Táo chỉ đội mũ, đi hia không mặc quần như thấy […]