Category Truyện Ngắn Không Tên (1)

TRUYỆN NGẮN KHÔNG TÊN (phần 1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   TRUYỆN NGẮN KHÔNG TÊN LTG Truyện này tác giả không đặt tên. Theo truyền thống xa xưa của thổ dân Mỹ châu Walapai (1) một người lúc mới sinh ra không có tên, về sau do một đưa đẩy nào đó, người đời […]