Category 88. Hình T. B. Tháng 8-2016 Phật Che Mặt.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2016: PHẬT CHE MẶT.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2016. PHẬT CHE MẶT. Nguyễn Xuân Quang. (Kỷ vật tác giả mua ở Tích Lan trong một tiệm bán đồ Phật giáo của một người Tây Tạng). Phật che mặt, để dấu môi cười? Phật bịt mặt vì thấy hổ ngươi? Phật bị mặt, che dấu nước mắt? Phật che mặt, […]