Category Ba Vuông Sánh Với Bẩy Tròn…

BA VUÔNG SÁNH VỚI BẨY TRÒN…

BA VUÔNG SÁNH VỚI BẨY TRÒN… Nguyễn Xuân Quang Ca dao có câu: Ba vuông sánh với bẩy tròn, Đời cha vinh hiển, đời con sang giầu. Tại sao ba lại đi với vuông và bẩy lại đi với tròn? Tại sao ba vuông lại so sánh với bẩy tròn? Bài viết này xin giải […]