Category Chồng Em Lẩy Bẩy Như Cao Biền Dậy Non

CHỒNG EM LẨY BẨY NHƯ CAO BIỀN DẬY NON.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài) CHỒNG EM LẨY BẨY NHƯ CAO BIỀN DẬY NON… Nguyễn Xuân Quang Một chứng bệnh liên hệ tới hạnh phúc đôi lứa thấy qua câu Chồng em lẩy bẩy như Cao Biền dậy non trong bài ca dao: Con nhạn xanh chắp cánh bay chuyền, […]