Category Ngủ Đò (Thơ Chữ Nghĩa)

Ngủ Đò (Thơ Chữ Nghĩa).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỦ ĐÒ TRÊN SÔNG HƯƠNG Nguyễn Xuân Quang   NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA   Những vần thơ CHỮ NGHĨA cho thấy Tiếng Việt (thật là) Huyền Diệu. Bài thơ này làm theo thể giản lược tối đa, bỏ hết phần đầu của mỗi […]