Category Trống Đồng: Thay Lời Tựa

THAY LỜI TỰA

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC ÂM DƯƠNG ĐÔNG NAM Á. THAY LỜI TỰA Nguyễn Xuân Quang` Trong những năm hoàn tất tác phẩm này tôi có một nỗi lo sợ luôn luôn ám ảnh mình. Một nỗi lo, một cái sợ là mình […]