Category Kiến Trúc Vĩ Đại Dubai 1

Kiến Trúc Vĩ Đại, Tân Kỳ Dubai (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHỮNG KIẾN TRÚC VĨ ĐẠI VÀ TÂN KỲ CỦA DUBAI. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang Dubai cùng với Abu Dhabi là hai tiểu quốc quan trọng nhất trong bẩy tiểu quốc của Liên Hiệp Ả Rập hay Ả Rập Thống Nhất Emirates (United Arab […]