Category Trống Số Nọc Tia Sáng Lẻ

NHÓM TRỐNG MẬT TRỜI CÓ SỐ NỌC TIA SÁNG LẺ

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI CÓ SỐ NỌC TIA SÁNG  LẺ  Nguyễn Xuân Quang Qua chương Ý Nghĩa Hình Mặt Trời Trên Trống Đồng trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á ta đã biết sự phân loại trống đồng nòng […]