Category Bài Học Corona Đồ Mắc Dịch Trung Hoa.

BÀI HỌC SIÊU VI CORONA, CÁI ĐỒ MẮC DỊCH TRUNG HOA (THƠ).

BÀI HỌC SIÊU VI CORONA. Nguyễn Xuân Quang.  Corona, corona, Dịch từ Vũ Hán Trung Hoa, (nguồn: internet). Siêu vi Mác Mao (1) cực độc, Lây lan trong một sát na. * Coronà, corona, Mang tên Vương Miện hoàng gia, Mang tên tử thần Thòng Lọng, (nguồn: sciencemag.org). Mang tên Vòng Hoa Tang Ma. * […]