Category Angkor Wat và Vũ Trụ Giáo.

ANGKOR WAT VÀ VŨ TRỤ GIÁO (phần 1)

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   ANGKOR WAT VÀ VŨ TRỤ GIÁO (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Tổng quát Trước khi viết về Angkor Wat và Vũ Trụ Giáo xin nói vài hàng tổng quát về Angkor Wat. Angkor trong ngôn ngữ Khmer có nghĩa là Phố, Tỉnh hay […]