Category Thám Du N.Cực (2)

THÁM DU NAM CỰC (2).

THÁM DU NAM CỰC Du ký (Phần 2). Nguyễn Xuân Quang  Ngày thứ hai ở biển. Trời nhiều mây, gió mạnh, biển động vừa phải, nhiệt độ 59 F (15 C). Đi Nam Cực có những ngày dài ở biển thường gây ra chứng buồn nản và sợ chỗ kín (nằm trong phòng nhiều) gọi […]